Zarówno na gruncie zawodowym, jak i towarzyskim inspirują ją ludzie. Stara się działać dla dobra, rozwoju i korzyści innych. Wywieranie wpływu przez wymianę myśli jest dla niej podstawowym środkiem realizacji tych celów.
Certyfikowany trener Przywództwa Sytuacyjnego SLIIR oraz Sytuacyjnego Przywództwa Zespołowego wg metody Kena Blancharda.
Certyfikowany coach - certyfikat International Coaching Certification w zakresie umiejętności prowadzenia coachingu w organizacji, przyznawany przez International Coaching Company – Lambent do Brasil.

  • Certyfikowany konsultant narzędzia Extended DISC
  • Wykładowca na studiach podyplomowych w SWPS w Warszawie (na kierunku: Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji), WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (na kierunku: Coach i Trener oraz Przywództwo), a także Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (na kierunku: Akademia Przywództwa)
  • Kiedyś dziennikarz PR III Polskiego Radia – posiada karty mikrofonowe najwyższej kategorii S i L, dające prawo prowadzenia programów radiowych na żywo.
  • Od ponad 11 lat wpiera swoich Klientów prowadząc zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z w takich obszarach jak: zarządzanie, przywództwo, rozwój umiejętności interpersonalnych czy zarządzanie zmianą. Ma doświadczenie w pracy dla ponad 100 klientów – czołowych przedsiębiorstw w Polsce.
  • Specjalizuje się w sztuce prowadzenia sporów oraz treningu medialnym. Sprawuje opiekę medialną nad grupą polityków. Prowadzone przez nią zajęcia służą rozbudzeniu świadomości językowej u słuchaczy oraz wykorzystaniu języka dla celów perswazyjnych i budowania wizerunku.