Specjalizuje się w problematyce zachowań ludzi w organizacji, komunikacji społecznej, negocjacjach oraz problemach przywództwa. Szkoli z umiejętności menedżerskich, m.in. w zakresie komunikacji, przywództwa, budowania zespołów, zarządzania zmianą i konfliktem oraz motywowania i rozwoju osobistego.

  • Trener, coach, wykładowca. Specjalizuje się w problematyce zachowań ludzi w organizacji (Organizational Behavior), komunikacji społecznej (University of Texas at Arlington, USA), negocjacjach (certyfikat US Department of Labor, USA) oraz problemach przywództwa. Trenerka umiejętności menedżerskich, m.in. w zakresie komunikacji, przywództwa, budowania zespołów, zarządzania zmianą i konfliktem oraz motywowania i rozwoju osobistego.
  • Posiada certyfikat Practitioner of NLP i Międzynarodowy Certyfikat Coach’a ICC. Jest Trenerem Komunikacji Transformującej (Transforming Communication R. Bolstad). W latach 1996-2006 adiunkt w Katedrze Amerykanistyki i Mass Mediów Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ). Autorka książki Komunikacja społeczna, programów i artykułów z zakresu skutecznego porozumiewania się i zachowania ludzi w organizacji. Promotor 75 prac magisterskich z tej tematyki. Współautorka książek: Kształtowanie relacji pracowniczych i Człowiek w firmie... bez obaw i z ochotą.
  • W latach 1996-2001 kierowała działem szkoleń dla kadry menedżerskiej w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania przy UŁ (PAM Center). W latach 1997-2006 wykładowca przedmiotów Analytical & Communication Skills i Organizational Behavior na studiach Executive MBA w PAM Center, prowadzonych wspólnie przez Wydział Zarządzania UŁ i The Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA. Wykładowca przedmiotu „Komunikacja w pracy menedżera” na studiach podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką.
  • Współpracuje z PAM Center przy UŁ w zakresie tworzenia strategii szkoleniowej dla firm oraz przygotowywania i prowadzenia szkoleń dla kadry menedżerskiej.