Jego główną specjalnością są projekty szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół zarządzania zasobami ludzkimi w firmach sektora produkcyjnego. Dodatkowo jest specjalistą z zakresu japońskich metod zarządzania produkcją, a w szczególności narzędzi poprawy i monitorowania efektywności, rozwiązywania problemów oraz motywowania. Stworzył programy szkoleniowe, które rozwijają potencjał ludzki w organizacji produkcyjnej wpływając bezpośrednio na poprawę wskaźników ilościowych i jakościowych produkcji. Jest autorem cykli szkoleniowych z zakresu efektywnego zarządzania produkcją dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Realizował projekty szkoleniowe dla firm z sektora motoryzacyjnego, spożywczego, meblarskiego, poligraficznego, elektronicznego, energetycznego, petrochemicznego, farmaceutycznego i innych.

  • W swojej karierze poznał dogłębnie specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi od strony operacyjnej w środowisku przemysłowym. Brał udział w projektach wprowadzania nowych rozwiązań mających na celu poprawę motywacji pracowników, ich poziomu wyszkolenia oraz ich selekcji i rekrutacji. Samodzielnie prowadził projekty związane ze znacznymi zmianami kultury organizacyjnej oraz wprowadzeniem narzędzi z zakresu japońskich metod zarządzania produkcją. Przy realizacji tych projektów nie tylko blisko współpracować z managementem produkcyjnym, ale również odpowiedzialny był za planowanie, monitoring oraz przygotowanie merytoryczne uczestników projektu (m.in. Trenerów wewnętrznych). Dziś jest Trenerem i Doradcą współpracującym z kilkoma firmami doradczymi i szkoleniowymi w Polsce.
  • Prowadził również szkolenia w Anglii w języku angielskim oraz w języku francuskim. Jako prelegent występował m.in. na konferencjach poświęconych odpowiedniej polityce HR kreującej właściwy wizerunek pracodawcy oraz nowoczesnym metodom zarządzania produkcją, ze szczególnym naciskiem na operacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi na produkcji.
  • Jest autorem publikacji w pismach branżowych i portalach internetowych.
  • Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studiował na uniwersytecie Paris-IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim.
  • Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota.