Mentoring to, dobrowolna i niezależna od hierarchii służbowych pomoc udzielana przez jednego człowieka drugiemu, dzięki czemu może on poczynić znaczny postęp w wiedzy, pracy zawodowej lub sposobie myślenia - według definicji Europejskiego Centrum Mentoringu.

Mentor wg Homera był starym przyjacielem i nauczycielem Odyseusza. Jest synonimem doświadczonego doradcy, przewodnika, wychowawcy; wcieleniem mądrości.

Obecnie wiele organizacji wprowadza programy mentoringowe angażując doświadczonych menedżerów, by ci dzielili się wiedzą i doświadczeniem z mniej doświadczonym kolegami/pracownikami. Mentorami są najczęściej osoby, które rozumieją prowadzoną działalność, struktury, metody pracy. To osoby, które charakteryzują się silnym, naturalnym autorytetem. Relacja pomiędzy nimi opiera się na zaufaniu. Celem tego procesu jest rozwój zawodowy i osobisty „ucznia” pod kierunkiem mentora. Aby jednak szkolenia „mentoringowe” prowadziły do pożądanych rezultatów, muszą być spełnione określone warunki:

  • Mentor musi być człowiekiem sukcesu - uznawanym autorytetem i wzorcem do naśladowania w swej pracy. Osoba ucząca się musi ufać swemu opiekunowi.
  • Mentor wyraża zgodę na dzielenie się wiedzą i swymi doświadczeniami.
  • Pracownik idący w ślady mentora jest silnie zmotywowany do tego, by nauczyć się wykorzystywać jego doświadczenia i wiedzę dla własnego rozwoju.

Jednym z głównych problemów w tym podejściu jest to, że nie każdy profesjonalista, ekspert w swej branży, potrafi dzielić się swym doświadczeniem w taki sposób, aby przyczynić się do rozwoju innych osób. Do tego potrzebna jest odpowiednia postawa i specyficzne umiejętności. Każdego mentora należy traktować jako stałego konsultanta uczestniczącego w rozwoju zawodowym swych współpracowników.
EIRK tworzy programy rozwojowe dla osób, które mogą i chcą pełnić rolę mentorów. Programy są realizowane w formie warsztatów grupowych oraz indywidualnych szkoleń i konsultacji.

To co robimy dla siebie – umiera z nami. To co robimy dla innych jest wieczne

Albert Einstein