Realizuje projekty w zakresie kierowania rozwojem kompetencji menedżerskich i rozwojem zespołów. Prowadzi projekty interwencyjne w ramach zarządzania motywacją oraz zarządzania konfliktem. Diagnozuje i rozwija kompetencje menedżerskie, doradza w planowaniu rozwoju zawodowego i osobistego. Prowadzi ocenę kompetencji metodą Assessment/ Development Centre (50 sesji), szkolenia dla konsultantów i pracowników HR na temat informacji zwrotnej w procesie Feedback 360 oraz Assessment Centre (w języku polskim i angielskim). Prowadzi coaching menedżerski i osobisty połączony z treningiem indywidualnym ukierunkowanym na budowanie struktury kompetencji dostosowanych do indywidualnych celów klienta i opartej na jego naturalnych predyspozycjach, a także asertywne zarządzanie relacjami z zespołem, coachingowy styl delegowania odpowiedzialności. Jako coach hołduje przekonaniu, iż najskuteczniejszy i najbardziej wiarygodny jest menedżer, który działając w uniwersalnych ramach nie przestaje być sobą.

  • Od 2000 roku realizuje projekty w zakresie kierowania rozwojem kompetencji menedżerskich i rozwojem zespołów, skutecznej komunikacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów oraz budowania relacji z klientem. Zajmowała się projektowaniem i prowadzeniem szkoleń, diagnozą i interwencją w sytuacjach konfliktu i kryzysu motywacji w organizacji, planowaniem rozwoju i rozwojem kompetencji menadżerskich.
  • Kilkuletnie doświadczenia w pracy diagnostycznej, terapeutycznej i rozwojowej z rodzinami i młodzieżą (Instytut Gestalt, Poradnia Psychologiczna, Krakowski Ośrodek Terapii).
  • W latach 1988-2001 pracowała jako terapeuta, doradca, trener (Poradnia Psychologiczna, Krakowski Ośrodek Terapii, Ośrodek Gestalt PTP, Kraków). Prowadziła warsztaty szkoleniowe dla psychologów i pedagogów oraz terapię indywidualną.
  • Tłumaczy również książki o tematyce psychologicznej i rozwoju osobistym.
  • Z wykształcenia jest psychologiem - Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.