Dlaczego My?

Autorskie programy szkoleniowe, które inspirują, motywują i rozwijają umiejętności, zwiększając efektywność zawodową i osobistą Uczestników.

Rozwój to nasza pasja.

Od 16 lat Europejski Instytut Rozwoju Kadr realizuje projekty szkoleniowe, coachingowe i doradcze. Klienci cenią nas za skuteczność, kreatywność, wysokie kwalifikacje i otwartość na ich potrzeby. Znani jesteśmy z tego, że podejmujemy się trudnych, niestandardowych zadań. W efekcie przyczyniamy się do rozwoju i podnoszenia efektywności naszych Klientów.

Każdego roku w projektach rozwojowych EIRK bierze udział ponad 2000 menedżerów i handlowców

Specjalizujemy się w szkoleniach dla menedżerów, handlowców. Ściśle współpracujemy z naszymi Klientami przygotowując optymalne rozwiązania, pozwalające realizować cele biznesowe. Projekty rozwojowe są prowadzone kompleksowo: od pełnej analizy, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, do wdrożenia wiedzy i umiejętności. Posumowanie każdego programu jest nieodłącznym etapem całego procesu. Każdorazowym celem naszego działania jest uzyskanie optymalnych korzyści przez Uczestników.

Stosujemy nowoczesne techniki i narzędzia wspierające proces rozwojowy Uczestników

  • Korzystamy z licencjonowanych narzędzi Insights Discovery™, Extended Disc, MBTI, badających niepowtarzalne style działania, potrzeby, oczekiwania. Różnice indywidualne stanowią ogromną siłę organizacji. Wykorzystujemy te narzędzia do pogłębionej oceny pracowników w celu określenia ich silnych stron i obszarów do rozwoju.
  • Uczenie się poprzez działanie to podstawowa forma nabywania wiedzy i rozwijania umiejętności na naszych warsztatach.
  • Gry symulacyjne angażują jednocześnie intelekt i emocje, a Uczestnicy działają w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Dzięki takiemu podejściu kształtujemy kluczowe kompetencje, takie jak współpraca w zespole, skuteczne komunikowanie się, zarządzanie konfliktem, budowanie zaufania.
  • Wykorzystujemy pomoce audiowizualne. Kamera jest obecna nie tylko na warsztatach z prezentacji, ale także z negocjacji czy zarządzania. Uczestnicy mogą otrzymać własne nagrania wraz z feedbackiem indywidualnym i wskazówkami od trenera.
  • Zawsze pracujemy na realnych przykładach. Dzięki temu uczestnicy ćwiczą zachowania w najtrudniejszych sytuacjach, wypracowując „algorytmy” postępowania, które mogą zastosować po powrocie do pracy.

Nasi trenerzy to wybitni specjaliści. To praktycy, którzy posiadają najnowszą wiedzę i wysokie kompetencje trenerskie. Zawsze wspierają naszych Klientów w rozwijaniu osobistej i biznesowej skuteczności. Inspirują i motywują do rozwoju.