Główne obszary specjalizacji to: zarządzanie zespołem, zarządzanie szkoleniami, coaching i mentoring, budowanie relacji i współpraca w zespole, rekrutacja. Od kilku lat prowadzi cykle warsztatów w ramach projektów Talent Management w segmentach: bankowym, telekomunikacyjnym i produkcyjnym. Jako trener ceniona jest za profesjonalizm, wiedzę, łatwość w nawiązywaniu relacji z uczestnikami szkoleń oraz dynamiczny sposób prowadzenia zajęć.

  • Jako trener i konsultant działa na rynku 8 lat. Posiada uprawnienia do prowadzenia coachingu w ramach metodologii ICC (International Coaching Community), Trener, business coach, członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, akredytowany trener Insights Insights Discovery™-Personal Effectiveness oraz Insights Insights Discovery™-Full Circle, Ukończony kurs i praktyka w zakresie Assesment i Development Center.
  • Zrealizowała kilkadziesiąt programów szkoleniowych, ponad 160 szkoleń dla ok. 2000 osób.
  • Od 1994 roku jej kariera zawodowa związana jest ze szkoleniami. Cztery lata była menedżerem ds. szkoleń w Polkomtel S.A. (GSM Plus). Wdrażała system ocen pracowniczych i systemu badania efektywności szkoleń w Polkomtel S.A. Jest autorką scenariuszy szkoleń multimedialnych przygotowujących do rozmów oceniających (dla kadry kierowniczej i pracowników). Przygotowywała również grupy mentorów do pełnienia roli opiekunów dla młodych menedżerów. Prowadziła wykłady na konferencjach i studiach podyplomowych na temat szkoleń i rozwoju pracowników. Prezentowała zagadnienia z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników na konferencjach HR i w biuletynach branżowych.
  • Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (1987). Wykładała w 2003 roku z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników dla studentów studiów podyplomowych - Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (Polska Fundacja Promocji Kadr).