Coaching oznacza wspieranie drugiej osoby w osiąganiu ważnych dla niej celów, wprowadzaniu zmian, rozwiązywaniu problemów, doskonalszym wykonywaniu zadań oraz rozwijaniu potencjału. To proces ukierunkowany na analizę sytuacji, poszukiwanie nowych opcji rozwiązań, ćwiczenie wybranych umiejętności oraz otrzymywanie informacji zwrotnej. Coaching prowadzony jest w ramach partnerskiej relacji. Opiera się na zasobach i świadomych decyzjach osoby coachowanej.

Coaching zwykle prowadzony jest dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Coach pomaga menedżerowi w rozwoju potrzebnych kompetencji, lepszym wykorzystywaniu osobistego potencjału, efektywniejszym realizowaniu funkcji kierowniczych.

Założenia w procesie coachingu

 • Osoba coachowana ma chęć potrzebną do zmiany (np. motywację oraz zdolność do znalezienia rozwiązań)
 • Zachowanie w coachingu odzwierciedla rzeczywiste zachowanie osoby coachowanej

Rola coacha

 • Udziela wsparcia w poszukiwaniu nowych rozwiązań, nowych dróg myślenia o danej sytuacji oraz nowych sposobów działania,
 • Niesie pomoc w odkrywaniu potencjału, talentów, możliwości,
 • Jest uważnym obserwatorem, który daje bezstronną informację zwrotną.
 • Jest sprzymierzeńcem i doradcą.
 • Jest badaczem zasobów osoby coachowanej, jej opinii, celów, wartości i decyzji.
 • Pełni rolę trenera umożliwiając praktyczne i bezpieczne wypróbowanie nowych sposobów zachowań.

Metody pracy stosowane przez coachy EIRK:

 • uważne, empatyczne, aktywne słuchanie
 • dialog
 • obserwacja i regularna informacja zwrotna
 • autoanaliza i autorefleksja
 • model G R O W
 • model STAR
 • techniki pomocy psychologicznej
 • metody modyfikacji i modelowania zachowań
 • metody weryfikacji i zmiany przekonań
 • zadania rozwojowe i praca własna osoby coachowanej pomiędzy sesjami
 • myślenie systemowe nt. udziału osoby coachowanej w tworzeniu sytuacji problemowej oraz co zmienić w systemie, aby osiągnąć lepszy rezultat
 • coaching stacjonarny oraz coaching „w terenie”