Specjalizuje się w zarządzaniu jakością (TQM), zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu procesami. Buduje modele kompetencyjne, doskonali umiejętności menedżerskie. Programy zajęć dostosowuje do konkretnych oczekiwań uczestników, w prowadzonych warsztatach wykorzystuje często technikę Metaplanu.

  • Od 10 lat jest trenerem w ramach autorskiego programu “Training for Quality”. W jej warsztatach bierze udział około 1000 osób rocznie. Głównymi klientami są korporacje zachodnie, które działają na terenie kraju lub firmy przechodzące proces zmian (np. w ramach NFI).
  • Certyfikowany trener UE; od kilkunastu lat jest konsultantem w obszarze TQM (Total Quality Management), odpowiada za realizację i wdrażanie projektów podnoszących efektywność działań w organizacjach.
  • Praktyczne umiejętności doradcze zdobywała m.in. w Holandii, w ramach pracy w funduszach PHARE Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu spółką oraz jako członek rad nadzorczych. Prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach MBA z zakresu zarządzania jakością i zarządzania procesowego.
  • Kilkuletnią, praktyczną wiedzę jako osoba zarządzająca nabyła w jednej z pierwszych firm doradczych w kraju.
  • Jej publikacje ukazują się na łamach „Personelu”, „Meritum” oraz w Serwisie HR.
  • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Kadrami.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; studia podyplomowe w zakresie TQM i Technology Management, Loyola Marymount University (Los Angeles). Wiedzę na temat jakości i TQM doskonaliła również na Uniwersytecie Cranfield w Wielkiej Brytanii.