Psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Katedrze Psychologii Poznawczej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od 15 lat prowadzi szkolenia biznesowe w zakresie umiejętności psychologicznych, szczególnie w obszarach rozwoju kompetencji poznawczych. Specjalizuje się również w doradztwie z zakresu zarządzana innowacjami w organizacjach (stworzył m.in. autorski model zarządzania innowacjami w organizacji). Oprócz licznych prac naukowych, jest współautorem podręcznika dla trenerów i moderatorów pragnących specjalizować się w tematyce pracy zespołowej i kreatywności („Trening twórczości”, 2005) oraz wielu artykułów w prasie branżowej. Systematycznie prowadzi szkolenia dla trenerów, głównie z zakresu metodyki szkoleń, ze szczególnym naciskiem na budowanie własnego, unikalnego warsztatu trenerskiego.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji poznawczych, tj

  • trening twórczego myślenia (rozwój potencjału twórczego jednostki)
  • trening analitycznego myślenia (rozwój kompetencji analitycznych: rozumowania, wnioskowania, podejmowania decyzji)
  • techniki twórczego rozwiązywania problemów (umiejętności wykorzystywania technik kreatywnych w pracy zespołowej do poszukiwania nowych rozwiązań i innowacji)
  • zarządzanie innowacjami w organizacji (system zarządzania ukierunkowany na budowanie organizacji innowacyjnej)