Prowadzi rozwijające, inspirujące i narzędziowe warsztaty zarówno dla pracowników odpowiedzialnych za szeroko rozumiane kontakty z klientem zewnętrznym i wewnętrznym jak również dla ich menedżerów. Realizuje szkolenia z zakresu negocjacji na wielu poziomach, od szkolenia podstawowego do negocjacji z kluczowymi klientami. Kolejnym obszarem jest przygotowanie zespołów handlowych od przygotowania standardów obsługi sprzedażowej klientów poprzez budowanie i zarządzanie relacjami.

  • Podczas ostatnich siedmiu lat pracy, jako trener konsultant współpracował z wieloma firmami przy kilkudniowych jak również kilkumiesięcznych projektach szkoleniowo-doradczych. Realizował m.in.: szkolenia z zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem metod wpływających na realizacje celów przez podwładnych, opracował i wdrażał jednolite dla całej korporacji standardy sprzedaży i obsługi klienta. Managerom przekazywał wiedzę i doświadczenie związane z zarządzaniem czasem oraz coachingiem pracowników, uczył jak prowadzić efektywne negocjacje z kluczowymi klientami przy jednoczesnym budowaniu z nimi relacji. Opracował i uczestniczył we wdrażaniu jednolitych dla całej korporacji standardów sprzedażowej obsługi klienta. Dzielił się wiedzą jak pozyskiwać i zarządzać kluczowymi klientami przy maksymalizacji zysków.
  • Piętnastoletni praktyk sprzedaży, negocjacji i zarządzania. Zna z autopsji zarówno specyfikę tworzenia jak i zarządzania zespołem pracowniczym, także specyfikę prowadzenia rozmów negocjacyjnych z zachodnimi sieciami handlowymi (KAM w Philips Lighting Poland S.A.), jak również wymagania stojące przed menedżerem prowadzącym negocjacje z kluczowymi dostawcami (Prezes Zarządu Koris Sp. z o.o.).
  • Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Dwustopniowej Szkoły Trenerów Biznesu ,,Trop” działającej pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.