Dotychczasowe doświadczenie obejmuje warsztaty i doradztwo w procesach sprzedaży, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, zarządzania projektami. Od 2008 roku głównym obszarem rozwoju i przedmiotem szkoleń są konflikty i negocjacje.

  • Doświadczenie w roli samodzielnego trenera sięga 8 lat współpracy z różnymi organizacjami. Jest certyfikowanym konsultantem Extended Disc (basic, advanced), profesjonalnego narzędzia diagnozującego organizacje, zespoły oraz indywidualny potencjał pracowników. Trener biznesu w obszarach komunikacji, negocjacji i mediacji. Aktualnie znajduje się w procesie certyfikacji trenera w metodzie Porozumienia Bez Przemocy, jest aktywnym mediatorem wg tej metody, kształci się i prowadzi warsztaty PBP w kraju i za granicą.
  • Jest prezesem Stowarzyszenia Mediacji NVC (PBP) i aktywnym propagatorem mediacji jako głównej formy rozwiązywania konfliktów. Praktyk idei sprawiedliwości naprawczej, metodą kręgów naprawczych Dominica Bartera. Jest jedyną osobą w Polsce, która odbyła trening facylitatora w tej metodzie. Od wielu lat praktyk zarządzania - współwłaściciel wydawnictwa.
  • Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zawsze zorientowany na praktyczne zastosowania wiedzy i umiejętności.