Prowadzi szkolenia i warsztaty z protokołu dyplomatycznego, etykiety i zasad urzędniczego savoir – vivre’u dla biznesmenów, pracowników urzędów centralnych, osób wyjeżdżających na placówki dyplomatyczne, dla kadry z urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, słuchaczy Akademii Młodych Dyplomatów, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  • Wieloletni pracownik i były zastępca dyrektora Protokółu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
  • Współorganizował i uczestniczył w wielu wizytach najwyższego szczebla, pielgrzymkach papieskich i uroczystościach państwowych.
  • Współorganizował wizyty studyjne korpusu dyplomatycznego w poszczególnych województwach, pikniki letnie, różnego rodzaju pokazy dla dyplomatów i pracowników urzędów centralnych.