Osobną dziedziną naszej działalności jest doradztwo, także personalne. Doradztwo oparte jest na interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej dziś w każdej działalności biznesowej. Nie wystarczy skupić się tylko na wąskiej płaszczyźnie działań z obrębu danej specjalizacji. Rozwój oznacza sięganie wyżej, wychodzenie poza ramy i świadome zarządzanie umiejętnościami.

Interim Manager - Manager do zadań „specjalnych”.

Ekspert zatrudniany na określony czas, do wykonania ściśle i czasowo ograniczonych zadań. Jest to rozwiązanie stosowane np. w sytuacjach kryzysowych spowodowanych problemami wewnętrznymi organizacji jak i działaniem na wysoce konkurencyjnym rynku. Uzyskanie dodatkowego wsparcia w okresie zarządzania zmianą bądź w związku z realizacją konkretnego projektu. Zasilenie przedsiębiorstwa dodatkowymi kompetencjami w tym czasie zwiększa efektywność działań.

Jak?

Po ocenie i przeanalizowaniu stanu obecnego Interim przedstawia precyzyjny projekt realizacji założeń. Proces ten jest gwarancją wypracowania najskuteczniejszego rozwiązania. Manager skupia się na powierzonej misji /zadaniu dzięki możliwości bezstronnego podejścia i kompleksowego globalnego spojrzenia na kwestie, których realizacji się podejmuje. Proces zakończony jest raportem podsumowującym osiągnięte rezultaty oraz wskazującym kierunki działań w przyszłości.

Wypracowane rozwiązanie i zaimplementowane narzędzia pozostają w posiadaniu organizacji pracując jeszcze długo po zakończeniu projektu.

Optymalizacja kosztów wraz z zapewnieniem określonego rezultatu

Interim Manager to dodatkowe kompetencje zaangażowane w strategicznych momentach firmy wspierający realizację konkretnego celu./ procesu. Bezstronność i świeże spojrzenie IM podparte szerokim doświadczeniem biznesowym pozwala na realizację projektu bez konieczności dokształcania własnych managerów, czy odrywania ich od powierzonych im zadań. Interim wspomaga funkcjonowanie firmy jedynie w czasie trwania projektu stosując skuteczne mechanizmy i wdrażając sprawdzone rozwiązania.

Implementacja zmian przebiega w sposób niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wysoki zwrot z inwestycji

Zastosowanie tego rozwiązania pozwala uzyskać maksymalną efektywność w założonym czasie. Projekt Interim to inwestycja w profesjonalny obiektywizm, wartość konkretnych rozwiązań projektowanych dla danej organizacji. Nabyta w ten sposób wiedza i wypracowane rozwiązania pozostają w organizacji.

Powody, dlaczego firmy zatrudniają IM-ów:

Badania z 10.2011 Przeprowadzone przez Stowarzyszenie Interim Manager wskazują:

  • Przyciągnięcie na czas projektu do organizacji dodatkowych kompetencji, których w firmie nie było (26%),
  • Restrukturyzacja (21%),
  • Zarządzanie zmianą (19%).