Referencje

Netia S.A.

[…] Prowadzący szkolenie wykazali się głęboką wiedzą i bogatym warsztatem trenerskim.

Prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń symulujących realne negocjacje przyczyniła się do pełniejszego zrozumienia procesów negocjacyjnych i dostarczyły uczestnikom nowych narzędzi. […]

W związku z powyższym rekomendujemy firmę jako rzetelnego partnera w biznesie w realizacji projektów szkoleniowych.

Ilona Szmitz-Hajduczek
Dyrektor Działu Zakupów
Netia S.A.
Ewa Walczak
Specjalista ds. Śzkoleń i Rozwoju
Netia S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Niniejszym pismem pragniemy udzielić rekomendacji Europejskiemu Instytutowi Rozwoju Kadr jako rzetelnej i profesjonalnej Firmie.

Współpraca z Firmą Europejski Instytut Rozwoju Kadr została nawiązana pod koniec lat dziewięćdziesiątych i trwa do chwili obecnej.

Tak szeroka perspektywa kontaktów pozwala nam bardzo wysoko oceniać zarówno nowoczesną i profesjonalną ofertę usług szkoleniowych, jak i każdorazową realizację zamówionych projektów. […]

Wojciech Kurek
Dyrektor Generalny
PGE Dystrybucja S.A.

ZUS

[…] Nowatorskie podejście do tematu, niekonwencjonalne metody szkoleniowe, charyzmatyczni prowadzący to silna strona Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr. W opinii menedżerów, był to jeden z najlepszych warsztatów, w jakich dotychczas uczestniczyli.

[…] Dziękuję za dotychczasową współpracę i rekomenduję Europejski Instytut Rozwoju Kadr do współpracy przy realizacji nawet najtrudniejszych projektów szkoleniowych.

Agnieszka Such
Wicedyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych
ZUS

Gaspol S.A.

[…] Wysoko oceniamy zarówno merytoryczne przygotowanie zajęć, jak również postawę trenerów.

[…] Bardzo dobre zrozumienie naszych potrzeb, staranne przygotowanie zajęć pozwoliło osiągnąć postawione cele.

[…] Wysoka ocena szkolenia i zadowolenie naszych pracowników pozwala na polecenie Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr jako sumiennego partnera.

Adam Kubiak
Dyrektor ds. Personalno-Prawnych
Gaspol S.A.

Budimex S.A.

[…] Szkolenia były prowadzone w bardzo profesjonalny sposób. […] Szkolenia cechowała duża ilość ćwiczeń i nowatorskie podejście do tematu. […] Z satysfakcją możemy stwierdzić, że szkolenia spełniły zarówno kryteria profesjonalnego prowadzenia zajęć, jak i oczekiwania merytoryczne naszych pracowników.

[…] Zrealizowane przez Europejski Instytut Rozwoju Kadr programy szkoleniowe z całym przekonaniem mogę rekomendować wszystkim tym, którzy szukają nowatorskich i inspirujących rozwiązań z zakresu szkoleń i rozwoju kadr.

Edyta Rytel
Specjalista ds. Rozwoju Personelu
Budimex S.A.

Time S.A.

EIRK ma dwie silne strony. Pierwsza to indywidualne podejście do klientów i dopasowanie szkoleń do ich potrzeb. […]

Drugą mocną stroną EIRK są trenerzy, którzy wyróżniają się na tle innych firm doświadczeniem merytorycznym. Są praktykami z bardzo dużym doświadczeniem, osobowością i pasją. Szkolenia dla Grupy Radiowej Time prowadzili w interesujący i bardzo angażujący sposób z naciskiem na aspekt praktyczny, dzieląc się swoim doświadczeniem.

Iwona Matysik
Zastępca menadżera Projektu
Time S.A.

Deutsche Bank

Programy szkoleń oraz metody ich prowadzenia spotykają się zawsze z dużym uznaniem ich uczestników. […]

Z prawdziwą satysfakcją możemy stwierdzić, że przeprowadzone dotychczas przez Instytut szkolenia pozwoliły osiągnąć zakładane cele oraz że wspomagają one proces budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej w środowisku biznesowym.

Upoważnia nas to do polecenia Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr jako godnego zaufania i solidnego, umiejącego sprostać różnorodnym oczekiwaniom i wyzwaniom, partnera.

Michał Cytrycki
Dyrektor Departamentu Rozwoju
Deutsche Bank

Goldenegg

Na podkreślenie zasługuje bardzo profesjonalny i praktyczny sposób przekazywania wiedzy na szkoleniach oraz duże i profesjonalne zaangażowanie Trenerów Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr zapewniające wysoki poziom przeprowadzonych szkoleń, jak i spełnienie oczekiwań ich uczestników.

Biorąc powyższe pod uwagę możemy rekomendować Europejski Instytut Rozwoju Kadr jako sprawdzonego i skutecznego partnera biznesowego dziękując tym samym za efektywną współpracę w zakresie rozwoju zawodowego naszych menedżerów.

Beata Graczyk
V-ce Prezes Zarządu
Goldenegg sp. z o.o.