Absolwent MBA (Thames Valley University, London). Konsultant ze specjalizacją „Zarządzanie procesami rozwojowymi oraz ocena efektywności i rentowności inwestycji w kapitał ludzki”. Posiada amerykańskie certyfikaty Modelu ROI™, J.J.Phillips, oraz metodologii Human Performance Improvement, ASTD. Coach certyfikowany w programach coaching’u menedżerskiego LMI™, Paula J. Meyera.

Dziewiętnastoletnie doświadczenia menedżerskie i biznesowe zdobywał, jako Prezes 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń, Prezes American Society for Training and Development Global Network Poland, Wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Project Manager Misji Studyjnych w renomowanych przedsiębiorstwach w Anglii, Francji Niemczech, Holandii i Belgii.

Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi w organizacji zdobywał, jako specjalista ds. szkoleń w centrali jednego z największych polskich pracodawców oraz HR manager w spółce z branży IT. Przez kilka lat dziennikarz współpracujący miesięcznika Personel i Zarządzanie, członek i inicjator szeregu gremiów eksperckich takich jak: Rada Programowa Serwisu HR, kapituła konkursu na „Menedżera Szkoleń Roku”, kapituła konkursu „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”, autor wielu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania ludźmi (Home & Market, Serwis HR, Personel, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck).

Obecnie prezes 2C Consulting (wdrażającej model ROI w polskich organizacjach). Wykładowca studiów podyplomowych, dziennych i zaocznych na takich uczelniach jak SWPS w W-wie (kierownik studium podyplomowego), WSPiZ im. Koźmińskiego w W-wie, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, SGH w W-wie, WSE im Tischnera w Krakowie. Autor Modelu SEB/SEA© (narzędzie usprawniania procesów szkoleniowych i oceny efektywności), autor ksiązki wydanej przez SWPS Academica pt. „Kompendium Zarządzania Szkoleniami”. Doświadczenie w szkoleniu trenerów i szkoleniowców to m.in. udział w projekcie Inwestycja w Kadry (2000 trenerów przeszkolonych w całej Polsce) oraz w programie certyfikacyjnym Profesjonalny Menedżer Szkoleń (ponad 100 absolwentów z działów HR)