Przygotowanie skutecznego rozwiązania dla firmy wymaga kompleksowego podejścia. Przez lata naszej działalności wspólnie z naszymi Klientami wypracowaliśmy optymalny model współpracy. Dla osiągnięcia jak najlepszych efektów nasze projekty realizujemy w 4 kolejnych krokach.

Etap I - ANALIZA

 1. Informacje o firmie – specyfika branży, pozycja na rynku, strategia długo i krótkoterminowa, itp.
 2. Informacje płynące od osób zaangażowanych w projekt rozwojowy: HR, kadra zarządzająca (firmą, działem, zespołem), osoby objęte projektem
 3. Badanie potrzeb szkoleniowych: analiza dokumentów, wywiad pogłębiony, badanie ankietowe, licencjonowane testy (Extended DISC, Insights DiscoveryTM, MBTI)

Etap II - ROZWIĄZANIE

 1. Doprecyzowanie programu szkoleniowego i metodologii realizacji
 2. Przygotowanie materiałów szkoleniowych, case study i ćwiczeń dla uczestników, testów, zadań wdrożeniowych, itp.
 3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej

Etap III - REALIZACJA

 1. Przeprowadzenie testów, analiza raportów
 2. Weryfikacja programu
 3. Przeprowadzenie warsztatów
 4. Posumowanie projektu
 5. Przygotowanie raportu z ankiet uczestników oraz raportu trenera

Etap IV - PODSUMOWANIE

 1. Spotkanie podsumowujące – prezentacja raportów i udzielnie wskazówek na przyszłość
 2. Konsultacje telefoniczne, e-mailowe z trenerem EIRK przez okres 1-3 miesięcy