Prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich – zwłaszcza z zakresu efektywnej komunikacji, zarządzania, przywództwa opartego o zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wartości oraz elastyczne przywództwo (wyjście od kompetencji Blanchard’a). Jest coachem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządznia rynkiem i produktami. Tworzy i wdraża systemy wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi: systemy wynagradzania, motywowania i premiowania wykorzystującymi zrządzanie przez cele oraz ideologię Balance Scorcard, systemy zarządzania kompetencjami opartymi o kluczowe wartości organizacji. Wspiera zarządzanie projektowe.

  • Od 1999 roku działa jako konsultant i trener. Sprawował funkcję dyrektora zarządzającego, prezesa rządu i z uwagi na konieczność współpracy z różnymi partnerami rozwinął umiejętności mediacyjne i negocjacyjne.
  • Posiada uprawnienia do prowadzenia coachingu w ramach metodologii ICC (International Coaching Community).