Nasi Trenerzy
posiadają certyfiakcje:

Extendet DISC
Insights Discovery
FACET 5

Grażyna Borowska

Trener i konsultant

Główne obszary specjalizacji to: zarządzanie zespołem, zarządzanie szkoleniami, coaching i mentoring, budowanie relacji i współpraca w zespole, rekrutacja.

Czytaj więcej: Grażyna Borowska

Ewa Brzezińska

Trener, wykładowca, coach

Specjalizuje się w problematyce zachowań ludzi w organizacji, komunikacji społecznej, negocjacjach oraz problemach przywództwa.

Czytaj więcej: Ewa Brzezińska

Marcjanna Góralczyk-Przychocka

Trener, coach, konsultant

Realizuje projekty w zakresie kierowania rozwojem kompetencji menedżerskich i rozwojem zespołów. Prowadzi projekty interwencyjne w ramach zarządzania motywacją oraz zarządzania konfliktem.

Czytaj więcej: Marcjanna Góralczyk-Przychocka

Bożena Kowalczyk

Trener, konsultant

Specjalizuje się w szeroko rozumianej tematyce zarządzania relacjami pracowniczymi m.in.: komunikacja w pracy menedżera, budowanie zespołów, praca zespołowa, zespoły uczące się, asertywność, inteligencja emocjonalna, rozwiązywanie konfliktów i negocjacje oraz corporate wellness.

Czytaj więcej: Bożena Kowalczyk

Elżbieta Makowska

Trener, coach

Prowadzi szkolenia z komunikacji, zarządzania, coachingu i mentoringu. Główne obszary specjalizacji to: szkolenia i konsulting w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania projektami i zmianą, coaching i mentoring oraz konsulting w zakresie wdrażania systemów wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie w obszarze operacyjnym i rozwojowym.

Czytaj więcej: Elżbieta Makowska

Maciej Leszczyński

Konsultant i trener biznesu

Prowadzi rozwijające, inspirujące i narzędziowe warsztaty zarówno dla pracowników odpowiedzialnych za szeroko rozumiane kontakty z klientem zewnętrznym i wewnętrznym jak również dla ich menedżerów.

Czytaj więcej: Maciej Leszczyński

Mirosław Oczkoś

Trener, aktor, reżyser, specjalista od PR

Prowadzi szkolenia grupowe i indywidualne konsultacje z zakresu prezentacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych, kontaktów z mediami.

Czytaj więcej: Mirosław Oczkoś

Jacek Walkiewicz

Trener, inspirujący mówca, mentor, psycholog biznesu

Specjalizuje się w rozwoju umiejętności osobistych i zawodowych. Prowadzi szkolenia spotkania inspirująco-motywacyjne Pełna MOC.

Czytaj więcej: Jacek Walkiewicz

Tomasz Bagiński

Trener, coach, mediator, psycholog

Dotychczasowe doświadczenie obejmuje warsztaty i doradztwo w procesach sprzedaży, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, zarządzania projektami. Od 2008 roku głównym obszarem rozwoju i przedmiotem szkoleń są konflikty i negocjacje.

Czytaj więcej: Tomasz Bagiński

Tamara Bieńkowska

Trener, coach, spin doctor z wieloletnim doświadczeniem

Zarówno na gruncie zawodowym, jak i towarzyskim inspirują ją ludzie. Stara się działać dla dobra, rozwoju i korzyści innych.

Czytaj więcej: Tamara Bieńkowska

Grzegorz Chmielewski

Trener, ekspert

Prowadzi szkolenia i warsztaty z protokołu dyplomatycznego, etykiety i zasad urzędniczego savoir – vivre’u dla biznesmenów, pracowników urzędów centralnych, osób wyjeżdżających na placówki dyplomatyczne, dla kadry z urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, słuchaczy Akademii Młodych Dyplomatów, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej: Grzegorz Chmielewski

Konrad Gurbała

Trener, konsultant

Jego główną specjalnością są projekty szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół zarządzania zasobami ludzkimi w firmach sektora produkcyjnego.

Czytaj więcej: Konrad Gurbała

Natalia Hatalska

Ekspert

Ekspert w dziedzinie alternatywnych form komunikacji marketingowej (marketing szeptany, wirusowy, partyzancki).

Czytaj więcej: Natalia Hatalska

Andrzej Hejduk

Konsultant, trener, coach

Prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich – zwłaszcza z zakresu efektywnej komunikacji, zarządzania, przywództwa opartego o zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wartości oraz elastyczne przywództwo (wyjście od kompetencji Blanchard’a).

Czytaj więcej: Andrzej Hejduk

Mirosław Jasiński

Trener, konsultant, doradca

Trener specjalizuje się w szkoleniach w obszarze szeroko rozumianych finansów, zarządzania strategicznego oraz ryzyka kredytowego.

Czytaj więcej: Mirosław Jasiński

Paweł Kopijer

Trener, wykładowca

Niezależny ekspert, doradca, specjalista z zakresu negocjacji i sprzedaży oraz skutecznego zarządzania zespołami.Absolwent MBA (Thames Valley University, London). Konsultant ze specjalizacją „Zarządzanie procesami rozwojowymi oraz ocena efektywności i rentowności inwestycji w kapitał ludzki”.

Czytaj więcej: Paweł Kopijer

Krzysztof Kudeń

Ekspert, doradca

Niezależny ekspert, doradca, specjalista z zakresu negocjacji i sprzedaży oraz skutecznego zarządzania zespołami.

Czytaj więcej: Krzysztof Kudeń

Jarosław Orzechowski

Psycholog, trener

Psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Katedrze Psychologii Poznawczej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Czytaj więcej: Jarosław Orzechowski

Piotr Rękawik

Trener, aktor

Przygotowuje i realizuje autorskie programy szkoleniowe. Specjalizuje się technikach prezentacji, i wystąpieniach publicznych.

Czytaj więcej: Piotr Rękawik

Witold Rychłowski

Zawodowy negocjator, trener i konsultant

Specjalizuje się w technikach perswazji, psychologii negocjacji oraz negocjacjach strategicznych. Realizuje warsztaty menedżerskie. Współpracuje z zespołami negocjacyjnymi przygotowując je do negocjacji jak również bierze czynny udział w spotkaniach negocjacyjnych, jako członek zespołu.

Czytaj więcej: Witold Rychłowski

Piotr Stefaniak

Trener

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu negocjacji, sprzedaży, obsługi klienta i komunikacji, zarządzania zespołem, sztuki prezentacji.

Czytaj więcej: Piotr Stefaniak

Paweł Tkaczyk

Ceniony mówca i trener

Ekspert nowoczesnego brandingu, praktyk social media, od ponad 10 lat pomaga firmom tworzyć silne marki dla ich produktów i usług.

Czytaj więcej: Paweł Tkaczyk

Piotr Wojciechowski

Doradca prawny, trener, konsultant, ekspert prawa pracy

Prawnik, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy.

Czytaj więcej: Piotr Wojciechowski

Radosław Zabłocki

Trener, coach, mentor

Trener sprzedaży, coach, mentor, z olbrzymią praktyką w branży finansowej.

Czytaj więcej: Radosław Zabłocki

Danuta Żak

Trener, doradca

Specjalizuje się w zarządzaniu jakością (TQM), zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu procesami. Buduje modele kompetencyjne, doskonali umiejętności menedżerskie.

Czytaj więcej: Danuta Żak