Prowadzi szkolenia z komunikacji, zarządzania, coachingu i mentoringu. Główne obszary specjalizacji to: szkolenia i konsulting w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania projektami i zmianą, coaching i mentoring oraz konsulting w zakresie wdrażania systemów wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie w obszarze operacyjnym i rozwojowym. Jest ceniona za profesjonalizm, wiedzę, charyzmę, łatwość w budowaniu relacji z uczestnikami szkoleń oraz za dynamiczny i interaktywny sposób prowadzenia zajęć. W ramach prowadzonych projektów wyróżnia się systematycznością, konsekwencją i zorganizowaniem. Potrafi umiejętnie zarządzać kryzysami, analizować sytuacje zarówno na poziomie ogólnym jak i szczegółowym.

  • Trener, coach CTI (Coaching Training Institute), akredytowany konsultant MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Zrealizowała kilkadziesiąt programów szkoleniowych w kraju i zagranicą.
  • Kilkanaście lat kariery zawodowej związanej bezpośrednio ze szkoleniami i programami rozwojowymi. Od 1990 roku związana z funkcją HR w firmach korporacyjnych, co pozwoliło jej na zdobycie bogatego doświadczenie we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, a zwłaszcza w szkoleniach, rekrutacji, programach rozwojowych dla kadry menedżerskiej, wdrażaniu systemów i procesów HR.
  • Dziewięć lat pracowała na stanowiskach w obszarze general management, rekrutacji i szkoleń w firmie Procter & Gamble (ponad 1000 pracowników). Przez trzy lata była menedżerem ds. szkoleń w Andersen Polska (800 pracowników). To samo stanowisko pełniła przez cztery lata w firmie Ernst & Young Polska (1300 pracowników), później była menedżerem ds. szkoleń i rozwoju. Następnie, jako dyrektor HR w Ernst & Young Polska, zarządzała 30-osobowym zespołem HR, współpracowała przy projektach regionalnych (obszar Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej), prowadziła szkolenia dla kadry menedżerskiej w międzynarodowym środowisku. Brała udział we wdrażaniu wielu systemów HR (zarządzanie szkoleniami wraz z ocenami ich efektywności, oceny pracownicze, badania satysfakcji pracowniczej, systemy kadrowo-płacowe, finansów, etc.). Jest inicjatorem i współautorem systemów budżetowych, szkoleniowych, wspomagających systemy kadrowe.
  • Absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (1989).