Kompetencje osobiste stanowią fundament osobowości, są potencjałem każdego człowieka. Mianem kompetencji osobistych, określamy wszystkie te umiejętności, wzorce zachowań, zasoby wiedzy, które pozwalają nam na najefektywniejsze zarządzanie sobą. To podstawowe umiejętności, które pozwalają nam wykorzystać zdobyte kwalifikacje oraz wiedzę zarówno specjalistyczną, jak i ogólną, doświadczenie oraz zdolności osobiste.

Umiejętności osobiste zwane w obecnych czasach ”kompetencjami osobistymi” (wg Opalińskiego), to umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania sobą. A zatem, poznanie swoich talentów, potencjału i obszarów do rozwoju, są kluczowymi warunkami w samorealizacji i osiąganiu założonych celów.

Wielu sławnych ludzi podkreślało, że talent nie wystarczy, aby zdobyć sławę, trzeba cały czas pracować nad swoim warsztatem. Niektórzy mówią, że na sukces składa się 1 % talentu i 99 % ciężkiej pracy. Kompetencje osobiste to nie tylko umiejętności, to przede wszystkim ogrom naszych emocji, z którymi musimy sobie poradzić, zapanować nad nimi tak, aby żyło nam się łatwiej, milej, lepiej.

Jak więc zmotywować współpracowników, gdy nie mamy wystarczającej wiary w powodzenie danego przedsięwzięcia? Jak bronić swoich poglądów czy podejmować właściwe decyzje, jeśli brakuje nam wiary w siebie, poczucia własnej wartości? Reasumując, mianem kompetencji osobistych, określić możemy wszystkie te umiejętności, wzorce zachowań, zasoby wiedzy, które pozwalają nam na najefektywniejsze zarządzanie sobą.

W naszej ofercie znajdą więc Państwo obszerny blok poświęcony rozwijaniu umiejętności osobistych. Nasi trenerzy pozwolą Państwu odnaleźć „zagubione” talenty, nieodkryte zalety czy zapomniane cechy charakteru, potrzebne do rozwinięcia osobistych kompetencji.

Oto szkolenia rozwijające umiejętności osobiste:

 • Autoprezentacja
 • Trening asertywności
 • Efektywna komunikacja
 • Efektywność osobista i zawodowa
 • Jak kreatywnie rozwiązywać trudne sytuacje?
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Trening asertywności
 • Trening dla trenerów wewnętrznych
 • Wystąpienia publiczne – trening prezentacji
 • Trening asertywności

Przykładowe programy


Mistrz prezentacji – pierwsze wrażenie i co dalej…?

Jakie są psychologiczne zasady wystąpień publicznych i wpływu na audytorium?

Jak panować nad stresem przed i w czasie wystąpienia?

Jak korzystać z technik aktorskich, aby zwiększyć atrakcyjność i skuteczność wystąpienia/ prezentacji/spotkania?

Jak budować profesjonalny wizerunek siebie i swojej firmy?

Każdemu prezenterowi wystąpienia publiczne przysparzają innego rodzaju problemów. Jednych paraliżuje trema, inni mają trudności z utrzymaniem zainteresowania audytorium, trudnymi słuchaczami. Jeszcze inni mają kłopot w posługiwaniu się głosem. Lista takich problemów jest bardzo długa. Programy „Mistrz prezentacji” i „Od Sokratesa do Baracka Obamy” to warsztaty, które umożliwiają eliminację tych problemów. Podczas zajęć Uczestnicy uświadamiają sobie niedostrzegane dotąd błędy, co sprawia, że prezentacje stają się ciekawym i twórczym wyzwaniem, a nie stresującym obowiązkiem. Realizowane przez nas zajęcia zawierają kompleksowe rozwiązania, przygotowują uczestników do samodzielnej pracy i projektowania dalszej ścieżki rozwoju. „Sztuki wystąpień publicznych” uczymy zarówno w formie szkoleń grupowych jak i indywidualnych konsultacji adresowanych do menedżerów, członków zarządu i tych, którzy chcą zwiększać swoje kompetencje w tym zakresie.

Efektywność osobista i zawodowa

Warsztaty w oparciu o metodologię Insights Discovery™. Wyprawa do kolorowego świata Insights to nowe podejście do rozwoju samoświadomości zarówno menedżerów, handlowców jak i specjalistów. Przed warsztatem każdy Uczestnik wypełnia kwestionariusz ID. Na szkoleniu otrzymuje raport opisujący jego profil osobowości, predyspozycje, określający potencjał - słabe i silne strony. Praca z raportem (ćwiczenia, odgrywanie ról) pozwala na zwiększenia umiejętności w budowaniu relacji zawodowych, wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptację oraz modyfikację. To wszystko umożliwia wzrost efektywności w kontaktach zawodowych szczególnie w pracy z osobami diametralnie różnymi.

Zarządzanie czasem IV generacji

Dlaczego, aby nie zapominać, trzeba przestać chcieć pamiętać? Planowanie można uczynić narzędziem sukcesu. System Time Management wykorzystuje atuty menedżera i jednocześnie pozwala na skuteczny transfer odpowiedzialności. Praktyczne zajęcia ze sztuki unikania wpadek i strat w wieloosobowej organizacji. Szkoła skupiania się na najważniejszym.

Rozwój indywidualnych umiejętności prezentacyjnych

Spotkania indywidualne z trenerem EIRK. Każde spotkanie trwa ok. 1 godziny zegarowej. Zwykle jest to 6 spotkań1/2 X na tydzień.

Spotkanie nr 7 tzw. follow up np. przed bardzo ważnym wystąpieniem. Cel: „próba generalna” przed wystąpieniem, „ostatni szlif” oraz uzyskanie informacji zwrotnej od trenera.

Cykl szkoleniowy kończy wystąpienia/prezentacji „na żywo”. Prezentacja zwykle jest nagrana i omówiona z Uczestnikiem. Szkolenie kończy się udzieleniem wskazówek na przyszłość.

Zakres merytoryczny programu ustalany jest indywidualnie z Uczestnikiem procesu i obejmuje następujące zagadnienia: MÓWIMY, ALE KTO TO ZROZUMIE, czyli o kształtowaniu perspektywy. MÓWIMY, ALE CZY MAMY RACJĘ, czyli o kształtowaniu wiarygodności. MÓWIMY, ALE KTO TEGO SŁUCHA, czyli o zwiększaniu atrakcyjności przekazu.

Metoda realizacji: praca indywidualna, nagrania, ćwiczenia w sprawnym posługiwaniu się środkami niewerbalnymi, ćwiczenia indywidualnego potencjału głosowego – nagrania, ćwiczenia w radzeniu sobie z różnymi typami trudnych słuchaczy, ćwiczenie technik aktorskich. Nagrania i analiza. Dokładne omówienie każdego wystąpienia w kontekście wcześniej postawionych i realizowanych celów. Ćwiczenia oparte na przykładach z życia zawodowego Uczestników szkolenia.

Inteligencja emocjonalna

Program składa się z czterech niżej przedstawionych bloków tematycznych:

 1. INTELIGENCJA EMOCJONALNA
 2. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI
 3. EMOCJE i CIAŁO
 4. WPŁYW ODCZUWANIA (EMOCJI) NA MYŚLENIE

Elementy z poszczególnych bloków są przeplatane w trakcie treningu, zgodnie z jego metodyką i przebiegiem procesu treningu. Dobór ćwiczeń i szczegółowy program jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb zleceniodawcy, specyfiki grupy, warunków w których odbywa się trening oraz czasu przeznaczonego na spotkanie.

Perswazja w zarządzaniu ludźmi

Relacje biznesowe w firmie wymagają nie tylko znajomości właściwych ścieżek, ale także – a może przede wszystkim - znajomości mechanizmów psychologicznych.

Warsztat pogłębia rozumienie tego, co ukryte. Poszerza wiedzę o zjawiskach wpływających na wizerunek, odsłania tajemnice marketingu szeptanego. Rozwija umiejętność perswazji, argumentowania, skutecznego motywowania. Doskonalenie umiejętności w zakresie budowania kontaktu, osiągnięcia pewności siebie, wykorzystanie technik perswazji przy równoczesnym budowaniu relacji biznesowych.

Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz.

Zig Ziglar