Współczesny biznes generuje nowe wyzwania - komunikacja hierarchiczna, praca w kilku projektach równocześnie, zarządzanie zespołami o różnym stopniu dojrzałości. Menedżerowie pracują nie tylko pod presją czasu, ale przede wszystkim wyniku. Dlatego tak ważne stają się zarówno ich kompetencje oraz jak i postawy, które reprezentują.

Pytania, które nasi Klienci zadają najczęściej to: „Jak zarządzać w czasie rozwoju, a jak w okresie stabilizacji?”. „Jak reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe, jak tworzyć i zarządzać skutecznymi zespołami?” „Jak realizować krótko i długoterminowe cele, a jak spełniać oczekiwania klientów i inwestorów?” Poznanie odpowiedzi pozwoli współczesnemu menedżerowi podejmować właściwe decyzje skuteczne działania.

Fundamentem sukcesu współczesnego menedżera jest pokora i dystans do siebie. Zgodnie z naszą misją wpływamy zarówno na wiedzę menedżerów, rozwijamy ich umiejętności, ale również kształtujemy ich postawy.

Początkującym menedżerom proponujemy m.in:

 • ABC zarządzania zespołem
 • Asertywność w zarządzaniu zespołem
 • Jak obiektywnie ocenić i jak przeprowadzić rozmowę oceniającą
 • Jak motywować do pracy
 • Prezentacje menedżerskie
 • Prowadzenie efektywnych zebrań i spotkań
 • Rekrutacja i selekcja pracowników czyli jak zatrudniać najlepszych
 • Skuteczna komunikacja w zarządzaniu
 • Trening praktycznych umiejętności kierowniczych
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie czasem i priorytetami

Doświadczonym menedżerów proponujemy:

 • Coaching i mentoring w pracy menedżera
 • Jak zatrudniać i utrzymać najlepszych pracowników
 • Licencja na zarządzanie (MBA w firmie) - zarządzanie strategiczne, finanse dla menedżerów, prawo pracy, zarządzanie ludźmi w organizacji
 • Menedżer świadomie zarządzający
 • Menedżer w obliczu zmiany
 • Pełna moc w zarządzaniu ludźmi
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie talentami

Przykładowe programy


Zarządzanie talentami

Projektem szczególnym, na który chcemy zwrócić Państwa uwagę jest realizowany już od 2004 roku „Talent management”. To cykl warsztatów dla pracowników o wysokim potencjale, połączony z pracą w projektach, opieką coachów i mentorów. Celem programu jest wspieranie rozwoju wybranych pracowników z grupy „high potential”. „Talent Management” to program elitarny, który pozwala na rozwój osobisty i zawodowy Uczestników. Traktowany jest jako wyjątkowe wyróżnienie dla osób, które biorą w nim do udział.

Programy realizowane przez EIRK rozwijają nie tylko kompetencje menedżerskie, ale i osobiste. Stosujemy najskuteczniejsze metody przekazywania wiedzy. Naszym zadaniem jest dostarczenie najnowszej, specjalistycznej wiedzy niezbędnej na stanowisku menedżerskim. Absolwenci naszych programów są więc silnie zmotywowani, kreatywnie rozwiązują problemy i podejmują się nowych, często trudnych zadań. Odwaga, zaangażowanie, proaktywność to tylko niektóre cechy, które cechują zwycięzców. W trakcie warsztatów menedżerskich rozwijamy, motywujemy, wzmacniamy te cechy.

Licencja na zarządzanie

Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, szczególnie podczas uważnej analizy niektórych procesów czy zachowań menedżerów. Jak więc stworzyć dobry, skuteczny zespół, realizujący najtrudniejsze zadania, jak budować autorytet, jak skutecznie motywować do działania, a jak przekazywać niepopularne decyzje, co i komu delegować, i w końcu jak kierować zespołem zależnie od sytuacji i stopnia jego dojrzałości …Odpowiedź na te pytania można znaleźć na naszych szkoleniach.

Rozwój kompetencji menedżerskich to jeden z trzech obszarów, którym zajmujemy się od początku naszej działalności. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 15000 menedżerów. W tej grupie byli zarówno młodzi, początkujący świeżo awansowani oraz ci, którzy o zarządzaniu wiedzą prawie wszystko.

Pogłębiona analiza potrzeb szkoleniowych, często połączona z określeniem profili osobowościowych i ocenie kompetencji (AC, Insights Discovery z modułem „Zarządzanie”, lub MBTI) pozwalają nam zbudować tzw. programy dedykowane, spełniające indywidualne wymagania Klienta.

Doświadczenie praktyczne naszych trenerów, interesujący sposób realizacji prowadzenia zajęć, umiejętność wyzwalania zaangażowania uczestników zawsze dają najlepsze efekty.

Warsztaty z cyklu: „Menedżer świadomie zarządzający”, „Trening praktycznych umiejętności kierowniczych” czy „Efektywność osobista i zawodowa w zarządzaniu zespołem” to przykłady projektów rozwojowych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem naszych Klientów. Niektóre z nich na stałe weszły do katalogu szkoleń korporacyjnych.

Menedżer świadomie zarządzający

Przekazanie zespołowi wartości wspierających wspólne działanie wymaga od menedżera pewności siebie i dobrego przygotowania. Uświadomienie sobie swoich mocnych stron, rozwinięcie umiejętności mobilizowania zespołu do działań i zarządzania nim w sposób sprawny i elastyczny to najważniejsze filary tego warsztatu.

Menedżer jako Coach

Wykorzystaj coaching do zwiększenia swojej skuteczności w zarządzaniu zespołem

Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów, przywódców i Coachów, którzy chcą nauczyć się lub/ i poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę z zakresu coachingu korporacyjnego oraz przygotować się do wdrożenia coachingu w organizacji. W szkoleniu tym wzięło udział już około 40 000 liderów najbardziej renomowanych firm na świecie a w Polsce program ten obecny jest na rynku od kilku lat i przynosi wymierne efekty biznesowe.

Szkolenie to w sposób sprawdzony i skuteczny pokazuje jak poprzez podejście coachingowe wzmocnić przywództwo, zarządzanie zespołami, wywieranie wpływu, skuteczną komunikację i pracę zespołową.

Informacja zwrotna

Jak budować relacje oparte na szacunku dla rozmówcy?

Informacja zwrotna stanowi istotny czynnik budowy autentycznych relacji międzyludzkich, stwarzając przestrzeń do rozmów, opartych na szacunku dla rozmówcy - zarówno tych łatwych, jak i trudnych, niosących duży ładunek emocjonalny.

Szkolenie skierowane jest do osób, które kierują zespołami lub - z racji pełnionych obowiązków – współpracują z innymi, np. przy realizacji projektów, specjalistycznych konsultacji, itp. Jest ono przydatne dla osób pragnących przekazywać informację zwrotną w sposób, który będzie wzmacniać relacje, a tym samym przyczyni się do rozwoju organizacji.

Licencjonowany Team Lider Call Center

Czyli jak rozbudzać i utrzymywać zaangażowanie pracowników Call Center.

 • Jak budować autorytet i wizerunek lidera?
 • Jak prowadzić rozmowy z podwładnymi i egzekwować zadania?
 • Jak skutecznie motywować pracowników? Jak kreować postawy otwartości i odpowiedzialności?
 • Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe?

Warsztat daje odpowiedź na te i wiele innych kluczowych pytań.

Profesjonalna rozmowa rekrutacyjna

Zatrudniaj odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska!

Dowiedz się jak:

 • Stosować profesjonale technik prowadzenia interview
 • Jakie są struktury interview i umiejętności przydatne podczas rozmowy z kandydatem
 • Umiejętnie zadawać pytania i interpretować odpowiedzi
 • Dostosować formę interview do etapu rekrutacji i stanowiska
 • Przedstawić firmę i ofertę pracy w korzystnym świetle i zgodnie z potrzebami kandydata

Kreuj wizerunek profesjonalnego pracodawcy!

Szkoła HR Biznes Partnera.

Cykl warsztatów, których celem jest rozwój umiejętności i dostarczenie wiedzy niezbędnej do pełnienia roli HR Business Partnera. Wzmocnienie autorytetu HRBP w firmie. Zwiększenie zakresu wpływu HRBP na procesy zachodzące w różnych obszarach organizacji.

Szczególnie ważnym elementem programu jest budowanie współpracy między pionem HR i menedżerami, zwiększanie wpływu HRBP na wprowadzanie dobrych praktyk zarządzania, rozwój kompetencji menedżerów i zwiększenie efektywności firmy.

Szkołą obejmuje moduły tematyczne z zakresu:

 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • zarządzania szkoleniami w firmie,
 • budowanie zaangażowania pracowników.

Aby stać się wielkim kapitanem, należy przepłynąć wzburzone morze.

Anonimowe