Wysoki poziom sprzedaży i jednocześnie długotrwała współpraca z klientami, to marzenie każdego handlowca. Od sukcesu zwykle niewiele nas dzieli – czasami wiemy co, wiemy gdzie i wiemy jak, a i tak do transakcji nie dochodzi. Dlaczego? Ktoś powiedział, że dobrze jest wiedzieć jak sprzedawać, ale ważniejsze sprawić żeby Klient chciał od nas kupić!

Europejski Instytut Rozwoju Kadr wprowadza młodych handlowców w tajniki sprzedaży. Wspólnie z uczestnikami wypracowujemy metody budowania lojalności Klienta.

Pracujemy też z doświadczonymi handlowcami i menedżerami sprzedaży. Zachęcamy ich do dalszego rozwoju i pracy nad sobą. Motywujemy do innego, świeżego spojrzenia na wykonywaną pracę, pomagamy im zwiększać swoją motywację a czasem rewitalizować siły.

Szkolenia dla handlowców:

 • Algorytmy sprzedaży
 • Handlowiec liderem - kierowanie zespołem sprzedażowym
 • Jak pozyskać utrzymać i oczarować klienta
 • Psychologia aktywnej sprzedaży i obsługi klienta
 • Reklamacje i sytuacje trudne w pracy z klientem
 • Rewitalizacja sił handlowych
 • Rozmowa windykacyjna
 • Sprzedaż relacyjna
 • Sprzedaż transformacyjna
 • Sytuacje trudne w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Sztuka prowadzenia profesjonalnych, partnerskich prezentacji
 • Techniki efektywnej sprzedaży
 • Telefon – narzędzie w pracy handlowca
 • Telemarketing praktyczny
 • Zaawansowane negocjacje handlowe

Przykładowe programy


Akademia sprzedaży

Spektakularny sukces w sprzedaży nie przychodzi łatwo, wymaga silnej motywacji, inspiracji i świadomego podejścia do procesu sprzedaży. Jak pozyskiwać klientów na trudnym, konkurencyjnym rynku? Jak korzystać z najlepszych narzędzi sprzedaży? Jak uzyskać satysfakcjonującą marżę przy niższych cenach konkurencji? Jak realizować coraz wyższe plany sprzedażowe. Gdzie szukać inspiracji i motywacji do codziennej pracy?

Standardy obsługi Klienta

Jak wypracować algorytmy zachowań/reakcji na sytuacje trudne pojawiające się w pracy z klientami. Jak wdrożyć skuteczne sposoby podnoszenia efektów pracy i budowanie długotrwałych relacji oraz jak zapewnić sobie lojalność klientów.

Wg badań ok. 25% klientów jest niezadowolonych z dokonanych zakupów ale tylko 5% z nich składa reklamacje. Klient niezadowolony komunikuje to przynajmniej się aż 9 osobom. Warsztaty te dostarczają praktycznych narzędzi do pracy z trudnym klientami.

Zaawansowane techniki sprzedaży

Cele warsztatu:

 • Zbudowanie świadomości uczestników, czym jest zawodowa sprzedaż doradcza
 • Zbudowanie świadomości jak pracować na konkurencyjnym rynku
 • Zbudowanie świadomości przewagi sprzedaży systemowej nad intuicyjną, w tym procesu planowania i przygotowania sprzedaży
 • Poznanie i przyswojenie kluczowych mechanizmów sprzedaży
 • Zbudowanie świadomości przydatności szablonów sprzedażowych
 • Wdrożenie w swoją codzienność zawodową 5 Etapów Sprzedaży i Proces Sprzedaży w odniesieniu do specyfiki branży.

Zakres merytoryczny:

 1. Czynniki mające znaczenie w procesie sprzedaży
 2. Potrzeby Klientów i ich zaspokajanie
 3. Rozpoznawanie sytuacji Klienta
 4. Budowanie swojej pozycji w organizacji Klienta
 5. Planowanie współpracy
 6. Kształtowanie umiejętności rozszerzania oferty dla stałych klientów

Rewitalizacja sił handlowych

Cele:

 • Rewitalizacja sił handlowych
 • Zmotywowanie do rozwoju osobistego i zawodowego
 • Zmiana rutynowych zachowań
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i stresem
 • Zainspirowanie do nowego spojrzenia na siebie i wykonywana pracę

Zakres merytoryczny:

 1. Czynniki decydujące o efektywności osobistej i zawodowej Handlowca.
 2. Filary osobistego potencjału sprzedawcy i metody ich rozwijania.
 3. Sprzedawca jako zawód i sposób na życie.
 4. Spójność ( integralność) w zachowaniu.
 5. Przekonania, nawyki i schematy w pracy sprzedawcy.
 6. Błędy to wielkie chwile – jak się na nich uczyć i traktować je jako pozytywne inspiracje.
 7. Inteligencja emocjonalna w codziennej praktyce sprzedawcy.
 8. Rola emocji w realizacji postawionych celów.
 9. Emocje pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na nasze funkcjonowanie w organizacji.
 10. Odwaga i odpowiedzialność w sprzedaży. Czym jest odwaga i jak wykorzystać ją w codziennej rzeczywistości biznesowej?
 11. Zarządzanie osobistą satysfakcją, czyli, po czym poznajemy, że odnieśliśmy sukces. Czynniki decydujące o satysfakcji. Wpływ satysfakcji na efektywność.

Sytuacje trudne w pracy handlowca

Cele warsztatu:

 • Zwiększenie efektywności w zakresie wyników sprzedaży oraz radzenia sobie z zastrzeżeniami dot. Obsługi, ceny i innych trudnych sytuacji.
 • Poszerzenie repertuaru zachowań pro-sprzedażowych w zakresie finalizacji sprzedaży.
 • Wypracowanie algorytmów zachowań/reakcji na sytuacje trudne pojawiające się pracy z klientami.
 • Wdrożenie skutecznych sposobów podniesienia efektów sprzedaży.

Zakres merytoryczny:

 1. Typologia klienta oraz analiza emocjonalnych czynników podejmowania decyzji.
 2. Jak wpłać na trudnego klienta.
 3. Strategie radzenia sobie z zastrzeżeniami. Trudny klient.
 4. Techniki i metody finalizujące sprzedaż i przekonujące trudnych klientów.
 5. Praktyczne wskazówki – pomost w przyszłość.

Jakość w procesie obsługi klienta

Cele warsztatu:

 • Budowanie postawy ukierunkowanej na satysfakcję Klienta
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystania reklamacji Klienta do budowania długofalowej współpracy
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze skargą i reklamacją Klienta
 • Rozwijanie umiejętności definiowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dla swojego obszaru
 • Rozwijanie umiejętności mapowania procesu obsługi w swoim obszarze i ustalania punktów krytycznych
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia standardów obsługi Klienta w swoim obszarze
 • Doskonalenie umiejętności formułowania pism do Klienta
 • Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania

Zakres merytoryczny:

 1. Komunikacja w procesie obsługi Klienta.
 2. Proces obsługi Klienta.
 3. Satysfakcja Klienta.
 4. Skarga i reklamacja Klienta.

Jak pozyskać, oczarować i utrzymać klienta

Cele warsztatu:

 • Rozwój umiejętności podnoszących satysfakcję klientów z kontaktów z pracownikami firmy.
 • Zwiększenie skuteczności w obsłudze klienta.
 • Podniesienie poziomu zadowolenia klientów.
 • Zainspirowanie uczestników do entuzjastycznego spostrzegania wykonywanej pracy.
 • Nauczenie się technik prowadzenia rozmów z klientami w różnych sytuacjach.

Zawartość merytoryczna programu

 1. Co to oznacza: profesjonalna obsługa klienta?
 2. Co decyduje o sukcesie w pracy? Wpływ pozytywnego nastawienia. Techniki automotywacyjne pomagające zwiększać swój potencjał osobisty i zawodowy. Jak radzić sobie ze stresem?
 3. Techniki budowania kontaktu z klientami. Jak rozmawiać z różnymi typami klientów? Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?
 4. Psychologia kontaktów z klientami, czyli 10 praktycznych rad jak sprawiać, aby klient czuł się:
  • Mile widziany
  • Rozpoznawany
  • Wysłuchany
  • Zrozumiany
  • Ważny
  • Bezpieczny
  • Poinformowany
  • Lubi mieć rację
  • Przekonany
  • Oczarowany

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Cele warsztatu:

 • Radzenia sobie z własnymi obawami przed i podczas jej prowadzenia spotkania, prezentacji.
 • Budowania optymalnej struktury prezentacji w zależności od tematu i audytorium oraz przykuwania uwagi audytorium.
 • Rozwój umiejętność budowania autorytetu i odpowiedniego reagowania na kłopotliwe reakcje słuchaczy.

Zakres merytoryczny

 1. Wybór, rozplanowanie i aranżacja materiału
 2. Pierwsze wrażenie, skupienie uwagi i otwarcie
 3. Co należy wiedzieć o audytorium?
 4. Część werbalna i wizualna prezentacji – prezentacja właściwa
 5. Pytania podczas prezentacji
 6. Pomoce audiowizualne
 7. Techniki pracy głosem
 8. Komunikacja niewerbalna
 9. Nerwy i trema
 10. Sztuka przekonywania

Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny raz.

Thomas Edison